Muziek

Kinderen en jongeren

Belangrijk: dag en uur voor de lessen instrument, compositie en DJ worden altijd afgesproken met de leraar.

Als men slaagt voor de 2e graad, kan men de opleiding vervolgen in de 3e graad. Men kiest uit 3 opties: klassiek, jazz-pop-rock en muziek schrijven. Na de 4e graad kan men nog specialiseren.

Langlopende studierichtingen:

  • 1e graad: 6- en 7-jarigen (2-jarig traject)
  • 2e graad: jongeren 8 – 11 jaar (4-jarig traject)
  • 3e graad: jongeren + 12 j (3-jarig traject)
  • 3e graad: + 12 jaar (3-jarig traject)
  • 4e graad: + 15 jaar (3-jarig traject)

Vakken en uurroosters

Schooljaar 2023-2024
Alle uren onder voorbehoud

Begeleidingspraktijk

In de cursus BP staat het ontwikkelen van een tonaal-harmonisch bewustzijn centraal, dat de leerling in staat stelt om zelfstandig te kunnen harmoniseren en improviseren. Deze cursus wordt in de eerste plaats ingericht voor die leerlingen die blijk geven van een goed gehoor en een stevig muzikaal geheugen.

Behendigheid op je instrument en een gezonde dosis fantasie en creativiteit zijn noodzakelijke eigenschappen. Deze cursus kan je volgen in de 4e graad van de creërende studierichting, maar is wel uitdovend. Startende leerlingen in de 3e/4e graad kunnen dit vak niet meer volgen.

Vakken en uurroosters

Schooljaar 2022-2023
Alle uren onder voorbehoud

Begeleidingspraktijk

In de cursus BP staat het ontwikkelen van een tonaal-harmonisch bewustzijn centraal, dat de leerling in staat stelt om zelfstandig te kunnen harmoniseren en improviseren. Deze cursus wordt in de eerste plaats ingericht voor die leerlingen die blijk geven van een goed gehoor en een stevig muzikaal geheugen.

Behendigheid op je instrument en een gezonde dosis fantasie en creativiteit zijn noodzakelijke eigenschappen. Deze cursus kan je volgen in de 4e graad van de creërende studierichting, maar is wel uitdovend. Startende leerlingen in de 3e/4e graad kunnen dit vak niet meer volgen.