Melding van afwezigheid

Opmerking: Met het formulier kunt u een leerling verontschuldigen voor een les. Het secretariaat en de betrokken leerkracht worden verwittigd.


Hoofdvestiging Dilbeek

CONTACT

Telefoon
02 451 69 20
E-mail
academie@dilbeek.be
Adres
Kamerijklaan 50
1700 Dilbeek

OPENINGSUREN

Het secretariaat is
geopend op:

ma, di, don & vrij: 15u – 19u
woe: 13u – 19u
zat: 9u – 13u

Regelgeving afwezigheid

Vanaf 1 september 2021 hanteert elke academie in Vlaanderen verplicht een strenger reglement rond aan- en afwezigheden. Zo moet iedere afwezigheid aan de hand van een van de volgende documenten worden gestaafd en zo snel als mogelijk aan het secretariaat worden bezorgd:

  • Afwezigheid wegens ziekte van één dag: een verklaring van de meerderjarige leerling of één van de ouders (maximaal 4x per schooljaar)
  • Afwezigheid wegens ziekte van meer dan één dag of regelmatige afwezigheid om medische redenen: een rechtsgeldig medisch attest
  • Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen: attest van de school of werkgever
  • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders: attest van de bevoegde instantie of ondertekende verklaring van één van de ouders
  • Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont: overlijdensbrief of attest van de gemeente
  • Een complete lijst met gewettigde afwezigheden vind je binnenkort in het academiereglement

Daarnaast kan de directeur aan een leerling per schooljaar maximaal drie afwezigheden per vak toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. Die afwezigheden worden beschouwd als gewettigd. De leerling hoeft hiervoor geen specifiek attest in te dienen.

Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is, wordt beschouwd als een ongewettigde afwezigheid, tenzij het gaat om een afwezigheid om persoonlijke redenen die de directeur heeft toegestaan. Een leerling die tussen 1 september en 1 februari meer dan één derde van de lessen ongewettigd afwezig is, wordt door de verificateur uitgeschreven uit de academie.

Deze regelgeving werd opgenomen in het academiereglement.