Artistiek Pedagogisch Project

Artistiek Pedagogisch Project

Voorwoord

Uniek en bijzonder vinden ze me.

Gedurfd ook.

Geflankeerd door het cultureel centrum Westrand en het natuurgebied “De Wolfsputten” ben ik -samen met mijn andere, lokale vestigingen- een betoverende plek waar jong en oud zich laven aan kunst.

Mijn centrale hal is een bruisende plek waar we elkaar ontmoeten, overtuigen, ontroeren.

Mijn vele kamers herbergen wondere werelden van fantasie, creativiteit en vakmanschap.

In elk vak voert een professioneel team je met trots, vakkundige kennis en passie  doorheen het rijke parcours van de kunsten. Leraars dragen, bewaren, onderzoeken en geven onze rijke artistieke traditie door in een veilige en inspirerende omgeving.

Elke klas wordt een thuis, om jezelf te zijn en op eigen tempo te evolueren en te groeien. Een omgeving waar je expressief en kwetsbaar emoties durft delen met het publiek. En vooral:  plezier en vreugde ervaren in de verkenning en ontplooiing van je talenten.

Elke ruimte zindert van verwondering, verbeelding en creativiteit zodat je onbevangen kijkt naar onze wereld daarbuiten.

Trots en vastberaden koester ik dan ook -samen met alle medewerkers en Groep Dilbeek- de hoop dat je onze ambassadeur wordt zodat nog vele anderen zich kunnen onderdompelen in muziekdans, woordkunst-drama en beeldende en audiovisuele kunsten.

Want Kunst laat ons dromen

Kunstig Competent

Het nieuwe niveaudecreet van het DKO stelt zes basiscompetenties voorop, met name: individuele gedrevenheid tonen, creëren en (drang tot) innoveren, vakdeskundigheid inzetten, onderzoeken, relaties bouwen, samenwerken en presenteren. Dit decreet is dan ook de leidraad van het leerplan “Kunstig competent” dat onze academie volgt.

Het leerplan vertaalt de kerncompetenties in vijf artistieke rollen: kunstenaar, vakman, samenspeler, onderzoeker en performer. De laatste kerncompetentie “tonen van individuele gedrevenheid” zit in de andere ontwikkelingsgebieden vervat. Deze rollen zijn verwant met de artistieke ontwikkelingsgebieden van Beeld (verbeelden, vakmanschap, dialoog, onderzoek en tonen). Op deze manier erkent dit leerplan de eigenheid van podiumkunsten én benadrukt ze via een gemeenschappelijke stam de verwantschap met beeldende en audiovisuele kunsten. Onze academie is een kunstacademie die door haar specificiteit bij uitstek de dialoog tussen al deze verschillende artistieke domeinen op gang wil en kan brengen.

De 5 rollen en hun bijhorend competenties zijn ook terug te vinden in onze artistieke pedagogische visie.

De 5 rollen en hun competenties

Deze zijn ook terug te vinden in onze artistieke pedagogische visie

Kunstenaar

Via intensief, gestructureerd onderwijs, waarbinnen leerlingen een grote mate van vrijheid hebben om hun persoonlijke ambities en interesses te verdiepen en vorm te geven, kan elke leerling zich ontplooien en zich op persoonlijke wijze uitdrukken volgens zijn/haar mogelijkheden. Een thuis waar verwondering en verbeelding de basis vormen van elke individuele expressie.

Vakman

Een professioneel docentenkorps zorgt voor een doorgedreven coaching binnen de verschillende specialisaties. De leerkrachten hebben liefde voor hun vak en dragen die passie uit door kunstbeleving en kennis. Daarnaast willen wij een laboratorium zijn; wij dragen, bewaren, onderzoeken en geven onze rijke artistieke traditie vanuit het verleden over het heden naar de toekomst door.

Performer

Wij willen een gastvrij, artistiek huis zijn dat haar deuren en ramen opent naar de samenleving en haar diversiteit. De academie wil een veilige (en inspirerende) omgeving aanbieden, waarin alle leerlingen hun artistieke gaven en talenten optimaal (en op hun eigen tempo) kunnen ontwikkelen en presenteren. Een omgeving waarin elke leerling zich welkom voelt en zichzelf durft te tonen.

Onderzoeker

Onze kunstacademie stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding alsook inhoudelijke diepgang, innovatie, individuele gedrevenheid, onafhankelijkheid en eigen initiatief. De opleidingen aan de kunstacademie leren leerlingen met een kritische en open blik naar de wereld kijken en leiden leerlingen op tot unieke kunstenaars die door hun creativiteit en knowhow een actieve rol kunnen opnemen in het lokale en nationale cultuurlandschap en binnen de samenleving.

Samenspeler

Kunstacademie Dil’arte wil met zijn unieke gebouw, hoogwaardig aanbod en sfeer dé plek zijn om jong en oud te verbinden en te verrijken met artistieke ervaringen. Binnen Dilbeek willen wij een artistiek en cultureel ankerpunt zijn: een inspirerende gemeenschap waar beginnende en ervaren musici, dansers, acteurs en beeldende kunstenaars elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en samenwerken.

Voor de organisatie van de academie houden we o.a. rekening met:

 • de artistiek-pedagogische visie zoals hierboven beschreven
 • de tradities uit het verleden die maken dat de academie is wat ze nu is
 • de affiniteiten van het leerkrachtenteam
 • vernieuwingen die mogelijk zijn binnen het nieuwe niveaudecreet
 • het uitwerken van nieuwe leertrajecten binnen het nieuwe niveaudecreet
 • het organiseren van artistieke opleidingen op het niveau van amateurs maar ook ter voorbereiding op het hoger kunstonderwijs.
 • het voeren van een gelijke kansenbeleid middels o.a. individueel aangepaste curricula en/of taakklassen. Leerlingen met gedragsproblemen, beperkte cognitieve en/of fysieke vaardigheden krijgen hierdoor de mogelijkheid om op eigen tempo deel te nemen aan onze artistieke opleidingen. Bij anderen kunnen achterstanden op de leerstof bijgespijkerd of weggewerkt worden.

Bovenstaande elementen vertalen zich in het maken van bepaalde keuzes wat betreft het opleidingsaanbod van de academie. Hieronder lichten we deze keuzes toe, afzonderlijk voor de afdelingen woordkunst-drama, beeldende en audiovisuele kunsten, dans en muziek.

Toelichting keuzes

DOMEIN WOORDKUNST-DRAMA

Vanaf 6 jaar kan men zich inschrijven voor woordinitiatie (1u p/w).
Vanaf de 2e graad kan men de opleiding verderzetten of starten: men volgt dan 1u p/w het vak woordatelier.
In de 3e graad stroomt men verder door naar de optie verteltheater met de vakken woordstudio en dramastudio.
Volwassenen stromen in deze 3e graad in naar de optie speltheater met de vakken dramastudio en speltheater.
In de 4e graad kunnen de leerlingen doorstromen naar de studierichting vertolkend acteur, optie speltheater waar men de vakken dramalab en theater volgt.

DOMEIN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN

Op 6 jaar kan men starten met beeldatelier (1e graad). Op de leeftijd van 8 jaar kan men doorstromen naar de 2e graad.
In de 2e graad kan men kiezen uit 2 opties:

 • Optie beeldatelier (2 lestijden van 50’ p/w)
 • Optie audiovisueel atelier (2 lestijden van 50’ p/w)
DOMEIN DANS

LANGLOPENDE STUDIERICHTINGEN

Vanaf 6 jaar kan men starten met dansinitiatie (1 u p/w).
In de 2e graad kan men deze opleiding verderzetten of starten met een 4-jarig traject (2u p/w) waarbij men een brede basis in de klassieke danstechniek verwerft.

Bij de invoering van het decreet heeft de academie er bewust voor gekozen om in de 3e en 4e graad enkel de optie hedendaagse dans aan te bieden. Een belangrijke overweging hiervoor was de grotere affiniteit van onze leerkrachten met de hedendaagse dans. Deze overweging maakte ons duidelijk dat het aanbieden van verschillende opties nefast zou zijn voor de kwaliteitsvolle opleiding die wij willen aanbieden. Uiteraard blijven de klassieke danstechnieken een belangrijke ondersteuning in deze richting. Door het aanbieden van slechts 1 optie (hedendaagse dans) kunnen we wel niet ingaan op de leervraag van leerlingen die, naast de opleiding tot hedendaags danser, ook de opleiding klassieke dans willen volgen. Deze leerlingen kunnen deze opleiding wel volgen in de naburige kunstacademie van Asse.

Leerlingen die een grote affiniteit met improvisatie en creatie hebben, kunnen in de 4e graad opteren voor de studierichting creërend danser met evenenees de optie hedendaagse dans.

De academie kiest dus bewust voor een rechtlijnig traject met als finaliteiten

 • de 4e graad vertolkend danser – optie hedendaagse dans
 • de 4e graad creërend danser – optie hedendaagse dans

Specialisatiegraad hedendaagse dans
Leerlingen die excelleren en/of zich verder in de hedendaagse dans willen verdiepen of een professionele carrière ambiëren, kunnen terecht in de specialisatiegraad hedendaagse dans. Men kan deze specialisatiegraad volgen samen met de 4e graad maar ook na de 4e graad.

DOMEIN MUZIEK

LANGLOPENDE STUDIERICHTINGEN

Vanaf 6 jaar kan men starten met muziekinitiatie.
In de 2e graad (vanaf 8 jaar) kan men de opleiding verderzetten of starten en kan men beginnen met een instrument (1u p/w). Daarnaast volgt men 2u p/w het vak muzieklab 2.0 (mcv 2e graad). Voor jongeren betreft dit een 4-jarig traject. De volwassenen starten eveneens in de 2e graad met dezelfde vakken, maar volgen een 3-jarig traject. Zij volgen muzieklab 2.0 dat specifiek voor volwassenen ingericht werd. Vanaf het 1e jaar van de 2e graad kan men zowel voor een “klassiek” instrument kiezen als voor een instrument uit de “jazz-pop-rock” richting (sax, slagwerk, zang, piano, elektrische gitaar, basgitaar). Leerlingen die op bepaalde momenten achterstand oplopen op de leerstof, of een bepaald onderdeel van de leerstof, zullen de kans krijgen om bijkomend op een meer individuele basis extra les te krijgen in een aparte klas. Leerlingen met gedragsproblemen, beperkte cognitieve en/of fysieke vaardigheden kunnen na goedkeuring van hun dossier eventueel een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) krijgen. Leerlingen die op bepaalde momenten problemen hebben met het klasniveau van het vak muzieklab 2.0 (mcv 2e graad), zullen de kans krijgen om bijkomend op een meer individuele basis en gedurende een welbepaalde om op eigen tempo deel te nemen aan onze artistieke opleidingen. Bij anderen kunnen achterstanden op de leerstof bijgespijkerd of weggewerkt worden.

In de 3e graad heeft men de keuze tussen 3 opties:

 • Optie klassiek
 • Optie jazz-pop-rock
 • Optie muziek schrijven

Optie klassiek
In deze optie verwerven leerlingen de klassieke instrumenttechniek waarbij ze hun leertraject vrij kunnen aanvullen met  een aantal keuzevakken: muzieklab 3.0 (klassiek) (mcv 3e graad) of muziektheorie (1u p/w) enerzijds en groepsmusiceren vocaal/instrumentaal (1 u p/w) anderzijds.  Specifiek voor pianisten, organisten en gitaristen kon in het verleden gekozen worden voor begeleidingspraktijk i.p.v. groepsmusiceren. Dit is vanaf schooljaar 22-23 echter niet meer mogelijk. Deze cursus is uitdovend. Startende leerlingen in de 3e graad van het schooljaar 22-23 kunnen dit vak niet meer volgen.

Optie jazz-pop-rock
In deze optie kunnen leerlingen die geïnteresseerd zijn in jazz-pop-rock zich hierin verder ontplooien. Naast hun instrument (enkel instrumenten j.p.r.) of het vak DJ-vaardigheden, volgen zij gedurende 1u p/w ook groepsmusiceren vocaal/instrumentaal: meer specifiek betekent dit musiceren in het jazz-pop-rock koor of de combo’s. Daarnaast moet er gekozen worden tussen de vakken muzieklab 3.0 (jazz-pop-rock) (mcv 3e graad) of muziektheorie, telkens 1u p/w. Harmonische beheersing, vormleer en analyse vormen de fundamenten om de doelstellingen van deze opleiding te kunnen verwerven.

Optie muziek schrijven
Om optimaal te kunnen presteren in deze optie hechten we veel belang aan de theoretische component. Harmonische beheersing, vormleer en analyse vormen de fundamenten om de doelstellingen van deze opleiding te kunnen verwerven. De verplichte vakken zijn muziektheorie en compositie (telkens 1u p/w). Daarnaast kan men kiezen uit instrument of muzieklab 3.0 (klassiek) (mcv 3e graad).

In de 4e graad heeft men dan de keuze om de opleiding te finaliseren in de optie vertolkend dan wel creërend muzikant of in de studierichting DJ.

In de studierichting vertolkend muzikant
(optie klassiek of optie jazz-pop-rock) volgt men 2u p/w les: 1u instrumentles (naargelang de optie: klassiek of jazz-pop-rock) en 1u groepsmusiceren vocaal/instrument (naargelang de optie: klassiek of jazz-pop-rock). Het accent in deze studierichting ligt op de uitvoering.

In de studierichting creërend muzikant
(optie klassiek of optie jazz-pop-rock) volgt men 2u p/w les: 1u compositie of instrument (naargelang de optie: klassiek of jazz-pop-rock) en 1u muziektheorie. Het accent in deze studierichting ligt op het creëren van muziek. Specifiek voor pianisten, organisten en gitaristen kon er in het verleden gekozen worden voor begeleidingspraktijk i.p.v. muziektheorie. Dit is vanaf schooljaar 22-23 echter niet meer mogelijk. Deze cursus is uitdovend. Startende leerlingen in de 4e graad van het schooljaar 22-23 kunnen dit vak niet meer volgen.

In de studierichting DJ volgt men 2 vakken:
DJ-vaardigheden (1u p/w) en klanklab (1u p/w).

KORTLOPENDE STUDIERICHTINGEN

Specialisatiegraad muziek
Leerlingen die excelleren en/of zich verder in een instrument, zang of compositie willen verdiepen, kunnen terecht in de kortlopende specialisatiegraad optie klassiek/jazz-pop-rock. Men kan deze specialisatiegraad volgen samen met de 4e graad (bijvoorbeeld ter voorbereiding van een professionele carrière), maar ook na de 4e graad.