Houdt jouw kind van tateren, snateren, kletsen en praten? Van spelen, verkleden, fantaseren en optreden? Dan is woordinitiatie wel iets voor hem of haar!

De lessen woordinitiatie zijn een ontdekkingsreis naar de landen van de verbeelding, stem en woorden. Er wordt gewerkt vanuit de fantasie en wereld van de kinderen. Spelenderwijs worden er technieken aangebracht maar vooral....veel spelplezier!

vakken en uurroosters

1e graad

In de lessen woordatelier die je volgt tussen 8 en 11 jaar gaan we op een zeer speelse manier de taal verbeteren en de fantasie prikkelen. De kinderen leren voor een groep spelen en spreken, zichzelf te uiten (we onderzoeken onder andere de emoties!), te gaan staan voor wie ze zijn. Maar ook plek en aandacht geven aan een ander, naar elkaar leren luisteren en kijken en dus samenwerken. Ieder op zijn eigen tempo!

 

We vertrekken steeds vanuit de leefwereld van het kind en proberen door oefeningen hun fantasie te prikkelen. Tegen het 4e jaar zijn de leerlingen meestal in staan om hun creativiteit vorm te geven en zijn ze klaar voor woordstudio en dramastudio.

Dit is een zeer speelse actieve groepsles en een voorbereiding op toneel.

De focus ligt vooral op het non-verbale, lichaam en ruimte. We werken nog niet met vaste tekst! We doen veel improvisaties. De leerlingen luisteren, kijken heel goed naar elkaar en spelen daarop in. Samenspelen is een must! Ze vullen elkaar aan. We proberen ons denken te lossen en onze impulsen te vertrouwen en toe te laten. De lichamelijke en stemtechnische aspecten van het toneelspel worden al bijeengebracht.

In deze groepslessen staat het ontwikkelen van het spelplezier, het vrij laten van je ideeën en het durven “vliegen” in groep centraal. Het is binnen deze lessen niet de bedoeling om te komen tot een afgewerkt resultaat.

In het vak woordstudio werken we in kleinere groepjes. In deze les ligt de focus op spreken voor het publiek. Hier wordt op een individuele manier aan gewerkt. Zowel met ingestudeerde teksten (gedichten, monologen, stukjes proza, etc) als improviseren en presenteren. Zowel samen als alleen voor het publiek staan. Er wordt verder gekeken naar uitspraak, taal, tekstanalyse, houding, energie, kracht, verstaanbaarheid en contact met het publiek

Het plezier van de verteller is de bron. Wat wil je overbrengen? Waarom kies je voor een tekst? Wat staat er? Hoe wil je dat brengen? De leerlingen kijken naar elkaar en leren elkaar zeer persoonlijke feedback te geven.

We hebben ervoor gekozen om dit vak niet theoretisch in te vullen, maar gaan iedere maand een theater voorstelling bekijken. Deze bespreken we in de les. Ook maken we affiches voor onze voorstellingen....

We vertrekken vanuit een tekst en gaan er in kleinere groepjes mee aan de slag. Leerlingen komen met verschillende soorten teksten in aanraking.Hoe maak ik deze tekst van mij? Hoe vul ik die in? We ontwikkelen een rol en maken keuzes. We zoeken, lachen, proberen en smijten ons binnen een veiligheid waar we mogen "op onze bek gaan"... We vertrekken weer vanuit onszelf. De creativiteit en authenticiteit van de speler leidt tot een persoonlijke, unieke interpretatie. Samenspelen, meedenken, inleven, overbrengen, kiezen, kijken en alle andere technische aspecten blijven in de aandacht staan.

Wat is echt naar elkaar luisten en van daaruit reageren. Hoe reageer ik? Hoe kom ik over? Hoe wil of denk ik dat ik over kom? Met welke emotie heb ik het moeilijk? Neem ik mijn plek in? Ben ik beïnvloedbaar door mijn omgeving? Durf ik te kiezen en daarvoor te gaan staan? Onbewust komen we via deze dingen tot persoonlijk ontwikkeling.

We maken tegen het einde van het schooljaar een echt afgewerkte voorstelling met kostuum, licht, decor en spelen deze voor publiek!

Belangrijk: dag en uur voor de lessen woordstudio en theater worden altijd afgesproken met de leraar

2e graad

3e graad

4e graad