In de studie richting woord leren kinderen vanaf 6 jaar creatief en technisch omgaan en bewust worden van hun lichaam, taal, poezie en theater.

Hierbij vertrekken we vooral vanuit het kind en zijn unieke ik! De rode draad doorheen de woord opleiding is spelplezier! We gaan ontwikkelen/verruimen wat reeds aanwezig is. Om je vrij te voelen en je creatief te durven uiten moet je in de eerste plaats kunnen/durven zijn!

gallery/woord4

In de lessen woordatelier die je volgt tussen je 8 en 11 jaar gaan we op een zeer speelse manier de taal verbeteren en de fantasie prikkelen. De kinderen leren voor een groep spelen en spreken, zichzelf te uiten (we onderzoeken onder andere de emoties!), te gaan staan voor wie ze zijn. Maar ook plek en aandacht geven aan een ander, naar elkaar leren luisteren en kijken en dus samenwerken. Ieder op zijn eigen tempo!

We vertrekken vanuit de leefwereld van het kind en proberen door oefenigen hun fantasie te prikkelen. Tegen het 4de jaar  zijn de leerlingen meestal in staat om hun creativiteit vorm te geven en zijn ze klaar voor drama en voordracht!

In het vak woordstudio werken we verder in kleinere groepjes. In deze les ligt de focus op spreken voor het publiek. Hier wordt op een individuele manier aan gewerkt. Zowel met ingestudeerde teksten (gedichten, monologen, stukjes proza, etc) als improviseren en presenteren. Zowel samen als alleen voor het publiek staan. Er wordt verder gekeken naar  uitspraak, taal, tekstanalyse, houding, energie, kracht, verstaanbaarheid en contact met het publiek. 

Het plezier van de verteller is de bron. Wat wil je overbrengen? Waarom kies je voor een tekst? Wat staat er? Hoe wil je dat brengen? De leerlingen kijken naar elkaar en leren elkaar zeer persoonlijke feedback te geven.

 

Dit is een zeer speelse actieve groepsles en een voorbereiding op toneel.

De focus ligt vooral op het non-verbale, lichaam en ruimte. We werken nog niet met vaste tekst! We doen veel improvisaties. De leerlingen luisteren, kijken heel goed naar elkaar en spelen daarop in. Samenspelen is een must! Ze vullen elkaar aan. We proberen ons denken te lossen en onze impulsen te vertrouwen en toe te laten. De lichamelijke en stemtechnische aspecten van het toneelspel worden al bijeengebracht. In deze groepslessen staat het ontwikkelen van het spelplezier, het vrij laten van je ideeen en het durven “vliegen” in groep centraal. Het is binnen deze lessen niet de bedoeling om te komen tot een afgewerkt resultaat.

Uiteindelijk eindigen we bij het vak theater. Hierbij vertrekken we vanuit een tekst en gaan daarmee  in kleinere groepjes aan de slag. Ze komen gedurende de jaren met verschillende soorten teksten in aanraking.Hoe maak ik deze tekst van mij? Hoe vul ik die in? We ontwikkelen een rol en maken keuzes. We zoeken, lachen, proberen en smijten ons binnen een veiligheid waar we mogen "op onze bek gaan"... We vertrekken weer vanuit onzelf. De creativiteit en authenciteit van de speler brengt hen tot een persoonlijke, unieke interpretatie. Samenspelen, meedenken, inleven, overbrengen, kiezen, kijken en alle andere technische aspecten blijven in de aandacht staan.

Wat is echt naar elkaar luisten en van daaruit reageren. Hoe reageer ik? Hoe kom ik over? Hoe wil of denk ik dat ik over kom? Met welke emotie heb ik het moeilijk? Neem ik mijn plek in? Ben ik beinvloedbaar door mijn omgeving? Durf ik te kiezen en daarvoor te gaan staan? Onbewust komen we via deze dingen tot persoonlijk ontwikkeling.

We maken tegen het einde van het schooljaar een echt afgewerkte voorstelling met kostuum, licht, decor en spelen deze in de grote zaal voor publiek!

Houdt jouw kind van tateren, snateren, kletsen en praten? Van spelen, verkleden, fantaseren en optreden? Dan is woordinitiatie wel iets voor hem of haar!

De lessen woordinitiatie zijn een ontdekkingsreis naar de landen van de verbeelding, stem en woorden. Er wordt gewerkt vanuit de fantasie en wereld van de kinderen. Spelenderwijs worden er technieken aangebracht maar vooral....veel spelplezier!