SPECIALISATIE

In de specialisatiegraad loopt over 2 jaar (2u p/w) en de plaatsen zijn beperkt. 

De directeur beslist op basis van de door de Vlaamse regering vastgestelde modaliteiten en na advies van de betrokkenen of de leerling toegelaten wordt tot de specialisatiegraad. Hierbij wordt rekening gehouden met de motivatie, de competenties en het potentieel van de leerling.

 

Wie reeds eerder is afgestudeerd of van een andere school komt, zal een toegangsproef moeten afleggen met twee werken van een verschillend karakter op het niveau van een eindexamen (4.3, voormalige H3).