INSCHRIJVINGEN

enkel online

DOCUMENTEN

Herinschrijven: Leerlingen die reeds les volgen dienen zich opnieuw in te schrijven. Voor leerlingen die zich niet herinschrijven voor 15 juli, kan zijn/haar plaats in een cursus NIET gegarandeerd worden. 

Herinschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan vanaf maandag 14 juni om 15u30 tot en met 30 september.

Let op: kan enkel voor leerlingen die dit jaar ingeschreven waren en zich wensen in te schrijven voor hetzelfde domein.

 

Nieuwe inschrijvingen: voor leerlingen die GEEN les volgden in het schooljaar 2020-2021 of leerlingen die zich voor een (bijkomend) nieuw domein wensen in te schrijven.

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan vanaf woensdag 16 juni om 15u30 tot en met 30 september.

Bij de inschrijving weet je onmiddellijk in welke klas (klassikale vakken) je ingeschreven bent.

 

Voorbeelden:

1.een leerling die dit schooljaar ingeschreven is voor het domein muziek 2e graad (2e jaar) wenst zich opnieuw in te schrijven voor hetzelfde domein: inschrijven kan vanaf maandag 14 juni.

2.een leerling die dit schooljaar ingeschreven is voor het domein muziek wenst te veranderen naar domein dans: inschrijven kan vanaf woensdag 16 juni.

3.een leerling die dit schooljaar ingeschreven is voor het domein dans wenst zich opnieuw in te schrijven voor hetzelfde domein maar ook voor het nieuwe domein muziek: inschrijven dans kan vanaf maandag 14 juni, voor muziek vanaf woensdag 16 juni.

 

BELANGRIJK! Wie thuis online inschrijft maar geen betalingen kan verrichten (geen homebanking), heeft 5 dagen de tijd om deze betaling via bancontact! te doen in de academie en dit tijdens de openingsuren van het secretariaat. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken!

Openingsuren secretariaat (weekdagen): 13u-18u 

leeftijd op 31-12-2021

basistarief

verminderd tarief *

jongeren 6--17j

69 euro

45 euro

volwassenen 18-24j

135 euro

-

volwassenen +25j

320 euro

135 euro

2e instrument: leerlingen die een 2e instrument willen volgen, komen op een wachtlijst. Hiervoor stuur je een mail naar academie@dilbeek.be

Op basis van de capaciteit zal ook bekeken worden of leerlingen die reeds een 2e instrument volgen, deze plaats kunnen houden.

 

BELANGRIJK:

bij elke afwijking van het normale programma neemt u best telefonisch contact met het secretariaat: 02/451.69.20 (op weekdagen tussen 13u-18u) 

 

Kijk ook naar de FAQ. Daar geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen. 

DE UURROOSTERS VAN DE KLASSIKALE VAKKEN KAN JE VINDEN OP DE PAGINA VAN HET DESBETREFFENDE DOMEIN.

 

De dagen en uren van de individuele vakken (instrument, BP, compositie, DJ-vaardigheden en woordstudio) worden afgesproken met de leraar!

 

Nieuwe leerlingen kunnen dit doen na toewijzing van een leraar, oud-leerlingen kunnen terecht bij hun leraar NA inschrijving!

ALLe nieuwe LEERLINGEN moeten

 een ACCOUNT aanmaken  op 

mijnacademie.be

 

Leerlingen die reeds een account hebben, controleren best de gegevens van hun account op voorhand.

uurroosters

inschrijvingstarieven

*zie documenten "verminderd inschrijvingsgeld" voor de voorwaarden.

participatiepas: mensen met een participatiepas schrijven online in maar betalen met Bancontact en mits voorlegging van de participatiepas een verminderd tarief in de academie (na telefonische afspraak)!

 

Een inschrijving in het DKO onder 14 jaar is fiscaal aftrekbaar als kinderopvang. Je ontvangt in april automatisch een fiscaal attest.

DOCUMENTEN & ATTESTEN WORDEN STEEDS PER MAIL VERSTUURD

UPDATE DOMEIN MUZIEK!

Vanaf 18 augustus geldt een inschrijvingsstop voor nieuwe leerlingen piano. Inschrijven voor alle andere instrumenten kan wel nog. Diegenen die nog geen keuze kunnen/willen maken, kunnen bij de online inschrijving het volgende aanvinken "nog niet gekozen (kan nog in september na overleg)” . Deze leerlingen worden begin september gecontacteerd door het secretariaat.