INSCHRIJVINGEN

enkel online

DOCUMENTEN

Herinschrijven: Leerlingen die reeds les volgen dienen zich opnieuw in te schrijven. Voor leerlingen die zich niet herinschrijven voor 15 juli, kan zijn/haar plaats in een cursus NIET gegarandeerd worden. 

Herinschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan vanaf woensdag 10 juni om 14u en kan tot 30 september.

Let op: kan enkel voor leerlingen die dit jaar ingeschreven waren en zich wensen in te schrijven voor hetzelfde domein.

 

Nieuwe inschrijvingen: voor leerlingen die GEEN les volgden in het schooljaar 2019-2020 of leerlingen die zich voor een (bijkomend) nieuw domein wensen in te schrijven.

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 kan vanaf maandag 15 juni om 15u en kan tot 30 september.

Bij de inschrijving weet je onmiddellijk in welke klas (klassikale vakken) je ingeschreven bent.

 

Voorbeelden:

1.een leerling die dit schooljaar ingeschreven is voor het domein muziek 2e graad (2e jaar) wenst zich opnieuw in te schrijven voor hetzelfde domein: inschrijven kan vanaf woensdag 10 juni.

2.een leerling die dit schooljaar ingeschreven is voor het domein muziek wenst te veranderen naar domein dans: inschrijven kan vanaf maandag 15 juni.

3.een leerling die dit schooljaar ingeschreven is voor het domein dans wenst zich opnieuw in te schrijven voor hetzelfde domein maar ook voor het nieuwe domein muziek: inschrijven dans kan vanaf wo 10 juni, voor muziek vanaf maandag 15 juni.

 

BELANGRIJK! Wie thuis online inschrijft maar geen betalingen kan verrichten (geen homebanking), heeft 5 dagen de tijd om deze betaling via bancontact! te doen in de academie en dit tijdens de openingsuren van het secretariaat. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken!

Openingsuren secretariaat (weekdagen): 13u-18u 

leeftijd op 31-12-2020

basistarief

verminderd tarief *

jongeren 6--17j

68 euro

44 euro

volwassenen 18-24j

134 euro

-

volwassenen +25j

318 euro

134 euro

2e instrument: leerlingen die een 2e instrument willen volgen, komen op een wachtlijst. Hiervoor stuur je een mail naar academie@dilbeek.be

Op basis van de capaciteit zal ook bekeken worden of leerlingen die reeds een 2e instrument volgen, deze plaats kunnen houden.

 

BELANGRIJK:

bij elke afwijking van het normale programma neemt u best telefonisch contact met het secretariaat: 02/451.69.20 (op weekdagen tussen 13u-18u) 

 

Kijk ook eens op deze pagina: FAQ. Daar geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen. 

DE UURROOSTERS VAN DE KLASSIKALE VAKKEN KAN JE VINDEN OP DE PAGINA VAN HET DESBETREFFENDE DOMEIN.

 

DE UURROOSTERS VAN HET VAK GROEPSMUSICEREN KAN JE HIER VINDEN.

 

Uurrooster van de individuele vakken (instrument, BP, woordstudio):  

dagen en uren worden afgesproken met de leraar!

Nieuwe leerlingen kunnen dit doen na toewijzing van een leraar, oud-leerlingen kunnen terecht bij hun leraar NA inschrijving!

ALLE LEERLINGEN moeten

 een nieuwe ACCOUNT aanmaken  op 

mijnacademie.be

Dit kan vanaf 25 mei 2020

uurroosters

inschrijvingstarieven

*zie documenten "verminderd inschrijvingsgeld" voor de voorwaarden.

participatiepas: mensen met een participatiepas schrijven online in maar betalen met Bancontact en mits voorlegging van de participatiepas een verminderd tarief in de academie (na telefonische afspraak)!

 

Een inschrijving in het DKO onder 12 jaar is fiscaal aftrekbaar als kinderopvang. Je ontvangt in april automatisch een fiscaal attest.

DOCUMENTEN & ATTESTEN WORDEN STEEDS PER MAIL VERSTUURD