INSCHRIJVINGEN

DOCUMENTEN

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 starten zaterdag 16 juni om 9u en gebeuren dit jaar online: in de academie zelf kan je ook inschrijven die dag (eveneens online) van 10u t.e.m. 13u

 

Men kan vanaf nu reeds een account aanmaken. Bij problemen kan men contact opnemen met het secretariaat.

 

 

 

Herinschrijven: Leerlingen die reeds les volgen dienen zich opnieuw (online) in te schrijven. Voor leerlingen die zich niet herinschrijven voor 29 juni, kan zijn/haar plaats in een cursus NIET gegarandeerd worden.

 

Als je online of op locatie inschrijft, kan je direct het moment van een klassikale cursus kiezen. Dit kan niet gebeuren door de leerkracht.
Hou daar rekening mee, want het moment van inschrijving bepaalt of een leerling een plaatsje heeft in de gewenste klas.

 

De online inschrijvingen zelf lopen tot en met 30 september 2018.

Tussen 16-29 juni en van 30 augustus tot en met 30 september zal men ook steeds (online) kunnen inschrijven in de academie zelf:

op weekdagen tussen 15u en 19u.
op zaterdagen tussen 10u en 13u.

UITGEZONDERD: woensdag 27 juni

 

BELANGRIJK! indien men wil inschrijven in de academie zelfwe hebben je rijkregisternummer nodig, en je moet de mogelijkheid hebben om je mails te kunnen checken vanop onze computers of jullie smartphone. Ook je kaartlezer dient meegebracht te worden om de betaling te kunnen doorvoeren.

 

leeftijd op 31-12-2018

basistarief

verminderd tarief *

jongeren 6--17j

65 euro

45 euro

volwassenen 18-24j

130 euro

130 euro

volwassenen +25j

307 euro

130 euro

gallery/pdf
gallery/pdf
gallery/pdf

* zie document "verminderd inschrijvingsgeld" voor de voorwaarden.

 

participatiepas: mensen die wensen in te schrijven met een participatiepas kunnen dit enkel in de academie zelf!

 

2e instrument: diegenen die een 2e instrument willen of reeds volgen, komen op een wachtlijst. Eind september worden ze al dan niet toegelaten tot de cursus die ze willen volgen.

 

BELANGRIJK: schrijf je voor 29 juni online in voor je 1e instrument en kom in de loop van de maand bij ons langs om je op de wachtlijst te laten zetten voor het 2e instrument. Gezien de grote wijzigingen die de academie ondergaat omwille van het nieuwe decreet DKO, zal bekeken worden of leerlingen die reeds een 2e instrument volgen, deze plaats kunnen houden en dit op basis van de capaciteit.

 

Een inschrijving in het DKO onder 12 jaar is fiscaal aftrekbaar als kinderopvang. Je ontvangt in april automatisch een fiscaal attest.

 

BELANGRIJK: ELKE AFWIJKING VAN HET NORMALE PROGRAMMA KAN NIET ONLINE AFGEHANDELD WORDEN. U MOET ZICH HIERVOOR AANBIEDEN OP HET SECRETARIAAT!

 

Kijk ook eens op deze pagina: FAQ. Daar geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen. 

Nodig bij een inschrijving: 

het rijksregisternummer!

gallery/foto 2 binnenkant

DE UURROOSTERS VAN DE KLASSIKALE VAKKEN KAN JE VINDEN OP DE PAGINA VAN HET DESBETREFFENDE DOMEIN.

 

DE UURROOSTERS VAN HET VAK GROEPSMUSICEREN KAN JE HIER VINDEN.

 

Uurrooster van de individuele vakken (instrument, BP, woordstudio):  

dagen en uren worden afgesproken met de leraar!

Nieuwe leerlingen kunnen dit doen na toewijzing van een leraar, oud-leerlingen kunnen terecht bij hun leraar NA inschrijving!

gallery/pdf
gallery/pdf

Het nieuwe decreet in schema's en roosters

gallery/pdf

MAAK NU REEDS JE ACCOUNT AAN OP

mijnacademie.be