gallery/foto 2 binnenkant
ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT

De academie biedt op een kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde wijze artistieke vorming in de podiumkunsten aan. Ze streeft ernaar elke leerling binnen zijn mogelijkheden en ambities tot kunstbeoefening te brengen.

De academie biedt deze vorming aan op gedifferentieerde wijze, zowel aan jongeren als aan volwassenen. De leefwereld van het kind, de jongere of de volwassene is het uitgangspunt. Lessenrooster en inhoud van de cursussen worden aan de doelgroepen aangepast. Binnen de opleiding is er naargelang de doelgroep of optie ruimte voor:

     

*algemene culturele vorming;

*actieve kunstbeoefening, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling;

*doorgedreven pre-professionele opleiding;

*aangepast onderwijs voor kinderen met leerproblemen;

*levenslang leren voor volwassenen.

 

De academie wil een zo breed mogelijke waaier van artistiek onderwijs aanbieden. Naast de traditionele kunstvormen is er ruimte voor eigentijdse kunstvormen en experiment:

 

*diverse stromingen en stijlen komen aan bod;

*er is aandacht voor theoretische vorming en cultuurparticipatie;

*initiatie voor jonge kinderen wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het aanbod; we      streven naar een verlaging van de instapleeftijd voor alle instrumenten;

*extra trajecten voor afgestudeerde leerlingen worden aangeboden.

 

De academie biedt haar leerlingen de mogelijkheid om podiumervaring op te doen door het organiseren van klasconcerten, audities, voorstellingen, vakoverschrijdende projecten en samenwerkingsprojecten. Deze optredens, individueel en/of in groepsverband, vormen een onmisbaar onderdeel van de opleiding.

 

De academie draagt zorg voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Zelfstandigheid, leergierigheid, creativiteit, oog voor kwaliteit, studiemethode, respect, verantwoordelijkheid, engagement, sociale omgangsvormen en het functioneren in groepsverband zijn attitudes die worden gestimuleerd.

De academie biedt dit onderwijs aan in een positief klimaat, waarin engagement, respect, correctheid en een open communicatie van alle partijen wordt verwacht. Met alle betrokkenen (leerlingen, ouders, directie,leerkrachten,secretariaat, adviescommissie, bestuur) worden duidelijke afspraken gemaakt en overlegmogelijkheden of communicatiekanalen voorzien.

De leerkrachten van de academie zijn kunstenaar-pedagoog en vervullen een voorbeeldfunctie. Liefde voor de kunst, creativiteit, veelzijdigheid, podiumervaring, speelplezier, persoonlijk engagement vormen de voedingsbodem voor de motivatie van de leerlingen. Pedagogisch-didactische aanpak, teamgeest, vakkundigheid, correcte communicatie en evaluatie moeten dit ondersteunen.

 

De academie is een dynamische partner in de gemeente en staat open voor samenwerking met de cultuurraad, de kunstverenigingen, het CC Westrand, het atelier beeldende kunst, de bibliotheek en andere organisaties.