KUNSTACADEMIE dIL'ARTE:

                                                     Het zorgbeleid

Als uw kind medische-, leer-, gedrags- of andere problemen heeft, dan is een specifieke aanpak vaak wenselijk of noodzakelijk. 

Als academie kunnen wij op basis van attesten VAPH, gonbegeleiding en Buitengewoon Onderwijs ook een individueel leerparcours aanbieden. In sommige gevallen  is het ook mogelijk om het curriculum en de evaluatiewijze aan te passen.

 

Alle informatie die de school op deze manier verwerft wordt gegarandeerd strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend ter beschikking gesteld van leerkrachten die les geven aan uw zoon of dochter.

 

Neem steeds contact op met onze zorgcoördinator indien u hieromtrent vragen of bezorgdheden heeft: